Open and transparent price,win the trust of customers!
Good aluminum ingot,good crystallization

Price of aluminium alloy ingots

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

aluminum ingot

Manager Yu: 19307019698

Chen Jinyu  : 18807013368

Wu hao       : 18707010988

Duan Haiwei: 18170150739

Wei Junpei  : 18807018969

Wan li'e      : 15207017866

Hu Zhibin    : 15207017999
Jiang Fuling: 18707015318

Wu Xuebing: 15107017888

jinyanping:15107012626(taizhou)

Tel: 0701-5386189

 

Price of aluminum rod

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum rod

 • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) 21170 21170 0 2024-06-08 Historical
 • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) 21070 21070 0 2024-06-08 Historical
 • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) 20770 20770 0 2024-06-08 Historical

Manager Yu: 19307019698

 

Price of copper material items

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper bar

 • T3 copper rod 79700 80300 -600 2024-06-08 Historical
 • T3 copper bar 80700 81300 -600 2024-06-08 Historical
 • T3 tnned copper bar 81300 81900 -600 2024-06-08 Historical
 • Anaerobic copper rods 80800 81400 -600 2024-06-08 Historical
 • T2 copper bars(copper rods) 81800 82400 -600 2024-06-08 Historical
 • T2 tinned copper bar 82400 83000 -600 2024-06-08 Historical
 • Shaped copper bars 82800 83400 -600 2024-06-08 Historical
 • T1 copper bar 82300 82900 -600 2024-06-08 Historical

Phosphor copper ball

 • Microcrystalline phosphor copper ball 81700 82300 -600 2024-06-08 Historical
 • Anode phosphor copper ball 81300 81900 -600 2024-06-08 Historical
 • Secondary anode copper phosphate ball 81000 81600 -600 2024-06-08 Historical

Copper strip

 • Bus bar (width ≤ 120mm, thickness 3-5 mm) 82350 82950 -600 2024-06-08 Historical
 • Bus bar (width >120mm, thickness 3-5 mm) 82750 83350 -600 2024-06-08 Historical
 • Copper plate (thickness ≥ 16mm) 82550 83150 -600 2024-06-08 Historical
 • Copper strip(thickness 1~5mm) 83150 83750 -600 2024-06-08 Historical
 • Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm) 83350 83950 -600 2024-06-08 Historical
 • Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm) 83550 84150 -600 2024-06-08 Historical
 • Fireproof cable copper strip 83850 84450 -600 2024-06-08 Historical

brass

 • National standard of brass rod HPb59-1 52600 52800 -200 2024-06-08 Historical
 • Enterprise standard of brass rodHPb59-1 51300 51500 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass Bar Hpb57-3 50000 50200 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass Bar Hpb56-4 49700 49900 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass Bar Hpb55-4 49400 49600 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass Bar Hpb54-4 49100 49300 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass empty pipe 50300 50500 -200 2024-06-08 Historical
 • Hexagonal hollow pipe 50500 50700 -200 2024-06-08 Historical

Director of Copper Sales:18007010558

Manager Yang Zhenyu: 18807010029

Manager Chen Min: 18807011828

Manager Zhu Mengfei: 15207017888

Tel / Fax: 0701-5386189

Jiangsu Xuzhou Sales Department:
Manager Zou: 18807012898
Tel/Fax: 0510-87200228
Address: Youxin Intelligent Equipment (Workshop 1), Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Zhejiang Taizhou Sales Department:

Manager Jin: 15107012626
Address: No. 988 Haifeng Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou City
Ningbo Store, Zhejiang:
Manager Chen: 19807010099
Address: 1037 Cihai North Road, Zhenhai District, Ningbo City
Yangzhou Sales Department:
Manager Shao: 13607012086
Address: No. 8 Chenxing Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City
Zhejiang Yueqing:

Manager Peng: 13587755131
Tel / Fax: 0577-62736890
Jiangsu Suzhou:
Manager Cheng: 18351118958

Tel / Fax: 0512-65386005

Jiangsu Yixing:
Manager zou:18807012898
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Nanjing:
Manager Peng:18807018798
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Yangzhong:
Manager Li: 18870180909
Tel / Fax: 0511-88212618

Guangdong Dongguan:
Manager Zong: 18819106196
Tel / Fax: 0769-85350206
Guangdong Foshan and Hunan Changsha:

Manager Yu: 18819106901

Wuhan:

Manager Zhang:15107016586 

Price of aluminum products

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum profile

 • Extruded preform 23920 23950 -30 2024-06-07 Historical
 • Spray 24560 24580 -20 2024-06-07 Historical
 • Non standard spraying 24140 24160 -20 2024-06-07 Historical
 • White electrophoresis, champagne electrophoresis 26260 26280 -20 2024-06-07 Historical
 • Oxidation 24980 25010 -30 2024-06-07 Historical
 • Golden yellow electrophoresis 26680 26700 -20 2024-06-07 Historical
 • Red copper electrophoresis 27530 27550 -20 2024-06-07 Historical
 • Black pearl 27530 27550 -20 2024-06-07 Historical
 • Sprayed wood grain 27100 27130 -30 2024-06-07 Historical
 • Crystal swimming wood grain 29330 29350 -20 2024-06-07 Historical
 • High gloss wood grain 27530 27550 -20 2024-06-07 Historical

Tel.: 0701-5386777
Fax: 0701-5386689
Manager Wu: 15107019888

Manager Wei: 18807018958

Manager Zhang: 18166011555

Manager Mao: 19107016988

Manager Wang: 18807010559

Manager Chen: 18166019699

 

Purchase price of scrap copper

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper

 • High pressure Cupper Mill Berry 74100 75100 -1000 2024-06-08 Historical
 • Bright copper 73600 74600 -1000 2024-06-08 Historical
 • Single line bright copper 73300 74300 -1000 2024-06-08 Historical
 • Telephone line 74100 75100 -1000 2024-06-08 Historical
 • Copper chops 73900 74900 -1000 2024-06-08 Historical
 • red copper 72300 73300 -1000 2024-06-08 Historical
 • Thick enameled wire (≧1.2 mm) 70300 71200 -900 2024-06-08 Historical
 • Enamelled wire(≧0.5mm) 68100 69000 -900 2024-06-08 Historical
 • Thin enamel wire (<0.5mm) 62900 63700 -800 2024-06-08 Historical
 • 1# copper Candy 72000 73000 -1000 2024-06-08 Historical
 • Copper scraps 57400 58200 -800 2024-06-08 Historical
 • Red machine copper 46900 47100 -200 2024-06-08 Historical
 • Large machine copper 45700 45900 -200 2024-06-08 Historical
 • Small mahine copper 45100 45300 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass Honey 43900 44100 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass Ebony 26300 26500 -200 2024-06-08 Historical
 • tank 40900 41100 -200 2024-06-08 Historical
 • Brass turning 44500 44700 -200 2024-06-08 Historical
 • 62% Cu brass 47100 47300 -200 2024-06-08 Historical
 • Bell metal 77900 78900 -1000 2024-06-08 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of scrap aluminum

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminium

 • Wrought aluminium ingot 18100 18200 -100 2024-06-08 Historical
 • aluminum UBC ingot 17800 17900 -100 2024-06-08 Historical
 • Fragile aluminum ingot 17500 17600 -100 2024-06-08 Historical
 • Miscellaneous wrought aluminum 15400 15500 -100 2024-06-08 Historical
 • Aluminum UBC 15000 15100 -100 2024-06-08 Historical
 • Aluminium tank 41100 41600 -500 2024-06-08 Historical
 • 1 series leftover materials 18100 18200 -100 2024-06-08 Historical
 • 6063 white material 17900 18000 -100 2024-06-08 Historical
 • Used material of profile 16600 16700 -100 2024-06-08 Historical
 • Spray profile 16100 16200 -100 2024-06-08 Historical
 • 6061 white material 17700 17800 -100 2024-06-08 Historical
 • 6082 white material 17500 17600 -100 2024-06-08 Historical
 • 3series leftover materials 17400 17500 -100 2024-06-08 Historical
 • 5052 white material 17400 17500 -100 2024-06-08 Historical
 • 5083 white material 17400 17500 -100 2024-06-08 Historical
 • 7series leftover materials 17500 17600 -100 2024-06-08 Historical
 • Alloy chips 9300 9400 -100 2024-06-08 Historical
 • Bright aluminum wire 18100 18200 -100 2024-06-08 Historical
 • Aluminum wire 17500 17600 -100 2024-06-08 Historical
 • Steel wire aluminum wire 17900 18000 -100 2024-06-08 Historical
 • Drawn aluminum wire 18300 18400 -100 2024-06-08 Historical
 • Rusted aluminum wire 17500 17600 -100 2024-06-08 Historical
 • Rusted aluminum wire 16700 16800 -100 2024-06-08 Historical
 • Clean aluminum formwork 17500 17600 -100 2024-06-08 Historical
 • Body、 piston、Automobile hub 16800 16900 -100 2024-06-08 Historical
 • Motorcycle wheel 16400 16500 -100 2024-06-08 Historical
 • Mechanical aluminium 15700 15800 -100 2024-06-08 Historical
 • Civilian aluminum 15300 15400 -100 2024-06-08 Historical
 • Fragile aluminum scrap 17100 17200 -100 2024-06-08 Historical
 • Non-standard frangible aluminum scrap 16900 17000 -100 2024-06-08 Historical
 • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17500 17600 -100 2024-06-08 Historical
 • Shredded aluminium 17600 17700 -100 2024-06-08 Historical
 • Shredded Fragile aluminum 17100 17200 -100 2024-06-08 Historical
 • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) 17400 17500 -100 2024-06-08 Historical
 • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) 16800 16900 -100 2024-06-08 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of lead, zinc and motor

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Zinc

 • 1 # zinc ingot 20500 20500 0 2024-06-08 Historical
 • Machine zinc 15500 15500 0 2024-06-08 Historical
 • Miscellaneous zinc 14400 14400 0 2024-06-08 Historical

Lead

Motor class

 • Y type motor ≧ 7.5 kilowatts 6100 6100 0 2024-06-08 Historical
 • Y type motor < 7.5 kilowatts 6100 6100 0 2024-06-08 Historical
 • Old fashional motor 5600 5600 0 2024-06-08 Historical
 • Long compressor 7600 7700 -100 2024-06-08 Historical
 • Large compressor 5500 5500 0 2024-06-08 Historical
 • Small compressor 6700 6800 -100 2024-06-08 Historical
 • Immersible pump(submersible pump) 3800 3900 -100 2024-06-08 Historical
 • Aluminum core motor 1600 1600 0 2024-06-08 Historical

Transformer class

 • SJ transformer 7300 7300 0 2024-06-08 Historical
 • S9 series transformer with less than 50 KVA 9300 9400 -100 2024-06-08 Historical
 • S9 series transformer with 80 KVA 11000 11100 -100 2024-06-08 Historical
 • S9 series transformer with more than 100 KVA 12000 12100 -100 2024-06-08 Historical
 • Instrument transformer(mutual inductor) 3800 3900 -100 2024-06-08 Historical

 

 • Manganese steel 2500 2500 0 2024-06-08 Historical

Sn

 • Scrap tin (63%) 133500 133500 0 2024-06-08 Historical

mg

 • Mechanical magnesium 15000 15000 0 2024-06-08 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Price of scrap steel iron acquisition

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

steel scrap

 • Mechanical iron 2400 2400 0 2024-06-08 Historical
 • Heavy HMS≥10mm 2350 2350 0 2024-06-08 Historical
 • Medium scrap steel≥6mm 2300 2300 0 2024-06-08 Historical
 • Small scrap steel≧3mm 2200 2200 0 2024-06-08 Historical
 • Integrated material scrap≥1mm 1900 1900 0 2024-06-08 Historical
 • Light and thin scrap steel<1mm 1600 1600 0 2024-06-08 Historical
 • colored iron can 1400 1400 0 2024-06-08 Historical
 • Wirerope 1400 1400 0 2024-06-08 Historical

Peng Jianghua: 19807018800

 

Purchase price of stainless steel

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Stainless steel

 • 304 new material 10200 10200 0 2024-06-08 Historical
 • 304 first-hand adhesive edge 9800 9800 0 2024-06-08 Historical
 • 304 Cutting industrial materials 9800 9800 0 2024-06-08 Historical
 • 304 unified material 9700 9700 0 2024-06-08 Historical
 • 316 industrial material 18000 18000 0 2024-06-08 Historical
 • 301 6.5 Nickel 7500 7500 0 2024-06-08 Historical

Ling Guan Fu: 15107015396


Waiter

Service Hotline

Service Hotline

7*24小时服务热线

0701-5382189
Service Hotline

QR code

QR code

微信二维码 Baotai QR code